Podmínky účasti na semináři

  • Rozumím tomu, že seminář a tréninkové procesy s Mahasatvaa Ma Ananda Saritou se zaměřují na rozvoj vědomí a individuální zodpovědnosti. Uvědomuji si tedy svou osobní zodpovědnost a vím, že jsem vyzván nedělat nic, co by bylo v rozporu s mými hodnotami a v rozporu s mým vědomím.
  • Uvědomuji si a souhlasím, že cokoliv, co se mi přihodí v průběhu semináře a tréninkových procesů je v mé zóně kontroly. Facilitátoři a organizátoři skupiny nejsou v žádném případě zodpovědní za jakékoliv psychické problémy nebo mentální předsudky na mé straně a taky nepřebírají zodpovědnost za škody způsobené v průběhu semináře jednotlivými účastníky.
  • Uvědomuji si, že se účastním procesů s Mahasatvaa Ma Ananda Saritou za účelem osobního rozvoje a souhlasím s tím, že nebudu učit metody vyvinuté Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jejími spolu facilitátory, pokud k tomu nebudu přímo písemně autorizován/a a certifikován/a. Rozumím, že svolení učit tyto metody může být uděleno pouze po absolvování požadovaného množství tréninků a asistencí, aby byly náležitě zachovány principy a poselství těchto metod.
  • Jsem srozuměn s tím, že žádný s procesů nabízených Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jejími spolu facilitátory nenahradí odbornou lékařskou radu a uvědomuji si, že je vhodné vyhledat odbornou lékařskou pomoc, pokud proto cítím potřebu.
  • Zavazuji se k tomu, že v průběhu semináře nebudu konzumovat nelegální drogy, nadměrné množství alkoholu a nebudu uplatňovat jakékoli fyzické násilí vůči ostatním účastníkům.
  • Facilitátoři a organizátoři skupiny je oprávněn rozhodnout o vyloučení účastníka z semináře v případě, že se účastník opakovaně neřídí pokyny facilitátorů a organizátorů, porušuje tyto podmínky nebo práva ostatních účastníků semináře, a to bez nároků na vrácení kurzovného.
  • Organizátoři nepřebírají odpovědnost za přinesené věci a cennosti účastníka semináře během jeho pobytu v místě konání.
  • Facilitátoři a organizátoři skupiny nezodpovídají za zdravotní stav účastníka semináře.
  • Zaplacením zálohy prohlašuji, že můj zdravotní stav není překážkou účasti na semináři. Rozumím tomu že zaplacením zálohy se závazně přihlašují na seminář a tato záloha je nevratná.