Program jednotlivých úrovní:

Úroveň 1 – Intimita – 6 dní

Tato iniciace vás podpoří v prohlubování intimity, vymýcení stagnace z vašeho vztahu, otevírání vašeho srdce k citlivé, vědomé komunikaci, vyléčení sexuálních dysfunkcí a v prožití posvátné sexuality.

 

Úroveň 2 – Mužsko-ženská rovnováha: 6 dní

Muži i ženy mají různé polarity v rámci svého čakrového a energetického systému. V této úrovni nabízíme metody k harmonizaci polarit, odstranění nedorozumění, které vznikají, pokud jsme tuto rovnováhu nezažili. Tím vzniká nová možnost - prožit orgasmus ve všech sedmi čakrách a objevit fenomén partnera duše.

 

Úroveň 3 – Otevírání smyslnosti: 6 dní

Fyzická citlivost a zvýšené potěšení se stávají jednoduše dostupné s objevováním partnerství skrze dveře smyslů. Součástí této úrovně je i Yin a Yang rovnovážná meditace, která párům pomáhá prožít milování, které trvá hodiny i déle.

 

Úroveň 4 – Královské osvobození: 6 dní

V tantře existují 3 dimenze svatby: svatba těla, svatba duše a svatba ducha. V této úrovní objevujeme posvátné sjednocení mužské a ženské sexuality v rámci speciálního rituálu „svatby těla“.  Součástí je přípravná část, kterou tráví muži i ženy odděleně pro účely objevování, léčení a rozšíření jejich vlastních jedinečných kvalit. Součástí je i série meditací pro naprosté naplnění našich tužeb.

 

Úroveň 5 – Povznesené spojení: 6 dní

V této úrovni muži i ženy objevují svou vrozenou esenci Boha a Bohyně. Relaxace v povzneseném spojení podporuje uchování spermatu. Ženy jako iniciátorky pozvou svého milovaného k objetí posvátné sexuality mimo čas a mysl.

 

Úroveň 6 – Ardhanareshvara: 6 dní

V této úrovni se v partnerské meditaci probouzí božská jiskra, která podporuje princip Yin a Yang. Pár se rozpomíná, jaké to je žít v jednotě, mimo dualitu, jak v sobě, tak v partnerství.  V Tantře se toto setkání mužsko-ženských polarit nazývá Ardhanareshvara – reprezentace božství, které je z poloviny žena a z poloviny muž. Muži jako iniciátoři podpoří ženy v objevování transcendentálního vědomí.

 

Úroveň 7 – Mahamudra: 11 dní

Tato úroveň je retreat, který se většinou koná poblíže moře nebo v přírodě. Milenci si navzájem pomáhají v extatickém procesu rozšiřování směrem k Mahamudře – ultimátním gestu lásky, které vzniká z orgasmu z vesmírem.

Na první úroveň - Intimita, která se bude konat v termínu 10.10 – 15.10. 2013 se můžete přihlásit již dnes.